ایمنی ، بهداشت و محیط زیست (HSE)

چک لیست جعبه کمکهای اولیه مناسب برای کارشناسان HSE

چک لیست جعبه کمکهای اولیه

چک لیست جعبه کمکهای اولیه در ادامه فرم های مورد نیاز کارگاهی برای کارشناسان HSE و مسئولین ایمنی، بهداشت و محیط زیست ، این بار فرم بسیار ضروری و پرکاربردی دیگر با عنوان چک لیست جعبه کمکهای اولیه در قالب …

بیشتر بخوانید »

گزارش ماهانه HSE (ایمنی ، بهداشت و محیط زیست) | قالب گزارش HSE + دانلود

گزارش ماهانه HSE

گزارش ماهانه HSE در قالب Word در معرفی فرم های گزارش روزانه HSE ، گزارش هفتگی HSE در خصوص برخی از وظایف مسئولین و سرپرستان قسمت HSE (ایمنی، بهداشت و محیط زیست) هر کارگاه و یا پروژه شرح داده شد. در ادامه …

بیشتر بخوانید »

فرم گزارش روزانه HSE (ایمنی ، بهداشت و محیط زیست) در کارگاه یا پروژه

فرم گزارش روزانه HSE

فرم گزارش روزانه HSE چیست و چه کاربردی دارد؟ در هر کارگاه و یا پروژه ای ، ارائه دقیق گزارش روزانه، گزارش هفتگی و  گزارش ماهانه،  فعالیت های انجام گرفته توسط مسئولین قسمت HSE (ایمنی، بهداشت و محیط زیست) و …

بیشتر بخوانید »

فرم آموزش HSE موارد ایمنی و استفاده تجهیزات حفاظت فردی + دانلود

فرم آموزش HSE

فرم آموزش HSE موارد ایمنی ایمنی و اجرای کار ایمن در فعالیت های اجرایی کارگاه ها و پروژه ها از مسائل با اهمیت و ضروری است که کارفرما، شرکتهای پیمانکاری و پیمانکاران جزء هر پروژه ای نگاه ویژه ای به …

بیشتر بخوانید »

چک لیست بازدید تجهیزات اعلان حریق مناسب برای کارشناسان HSE + دانلود

چک لیست بازدید تجهیزات اعلان حریق

چک لیست بازدید تجهیزات اعلان حریق در ادامه تهیه و ارائه فرم های تخصصی HSE ، این بار فرم بسیار ضروری و پرکاربرد دیگری به نام چک لیست بازدید تجهیزات اعلان و اطفاء حریق، را در قالب Word برای کارشناسان …

بیشتر بخوانید »

فرم ثبت و بررسی حادثه و یا شبه حادثه HSE مناسب برای مسئول ایمنی

فرم ثبت و بررسی حادثه و یا شبه حادثه HSE

فرم ثبت و بررسی حادثه و یا شبه حادثه و کاربرد آن علیرغم کنترل و بررسی های ایمنی در وسائل و تجهیزات و همچنین نظارت بر اجرای ایمن کار، از طرف مسئولین HSE کارگاه ، حادثه  همیشه در کمین کارکنان …

بیشتر بخوانید »

فرم مجوز اجرای کار HSE مناسب برای مسئول ایمنی پروژه + دانلود

فرم مجوز اجرای کار HSE

فرم مجوز اجرای کار HSE مناسب برای مسئول ایمنی پروژه چیست و چه کاربردی دارد؟ در کارگاهها عموماً به جهت رعایت مسائل HSE (ایمنی و بهداشت و محیط زیست)، هر فعالیت اجرایی از قبل با مسئول ایمنی کارگاه هماهنگ گردیده و …

بیشتر بخوانید »

فرم خام شناسایی ریسک و خطرات احتمالی HSE در کارگاه + دانلود

فرم خام شناسایی ریسک و خطرات احتمالی HSE

فرم خام شناسایی ریسک و خطرات احتمالی HSE همانطور که در معرفی فرم های قبلی گفته شد، قصد داریم فرم های مورد نیاز کارگاهی بیشتری را در قسمت HSE بهداشت، ایمنی و محیط زیست در دسترس کاربران محترم قرار دهیم. …

بیشتر بخوانید »