قالب و فرم های خام کاربردی

فرم حواله انبار مناسب برای انبارهای مرکزی و کارگاهی پروژه ها + دانلود

فرم حواله انبار مناسب برای انبارهای مرکزی و کارگاهی پروژه ها + دانلود

فرم حواله انبار در معرفی فرم های کارگاهی مربوط به انبار در پروژه های عمرانی از اهمیت و نقش پر رنگ انبارداری گفته شد. پس اگر به سایر فرم های انبار نیاز و یا اطلاعاتی بیشتر نیاز دارید به شما …

بیشتر بخوانید »

فرم گزارش انبارگردانی مناسب برای پروژه ها، کارگاه ها و شرکت ها + دانلود

فرم گزارش انبارگردانی

فرم گزارش انبارگردانی | معرفی و کاربرد آن در معرفی محصولات قبلی سایت (فرم خام ثبت ورود کالا به انبار و فرم خام درخواست کالا یا تجهیزات) از اهمیت و نقش مهم انبار و مسئول انبار در پروژه ها و شرکت ها …

بیشتر بخوانید »

فرم درخواست کالا یا تجهیزات از انبار + دانلود

فرم درخواست کالا

فرم درخواست کالا یا تجهیزات از انبار ، فرمی کاربردی در انبارداری شرکت ها و پروژه ها حفط، نگهداری و ثبت و بررسی آمار دقیق از مصالح یا تجهیزات ورودی و خروجی در انبار پروژه ها از وظایف مهم و …

بیشتر بخوانید »

فرم رسید کالا به انبار مناسب برای مسئولین انبار پروژه + دانلود

فرم رسید کالا به انبار

فرم رسید کالا به انبار و کاربرد آن حفط، نگهداری و ثبت و بررسی آمار دقیق از مصالح یا تجهیزات ورودی و خروجی در انبار پروژه ها از وظایف مهم و خطیر مسئولین انبار پروژه هاست. به طوریکه با حتی …

بیشتر بخوانید »

فرم ثبت و بررسی حادثه و یا شبه حادثه HSE مناسب برای مسئول ایمنی

فرم ثبت و بررسی حادثه و یا شبه حادثه HSE

فرم ثبت و بررسی حادثه و یا شبه حادثه و کاربرد آن علیرغم کنترل و بررسی های ایمنی در وسائل و تجهیزات و همچنین نظارت بر اجرای ایمن کار، از طرف مسئولین HSE کارگاه ، حادثه  همیشه در کمین کارکنان …

بیشتر بخوانید »

فرم مجوز اجرای کار HSE مناسب برای مسئول ایمنی پروژه + دانلود

فرم مجوز اجرای کار HSE

فرم مجوز اجرای کار HSE مناسب برای مسئول ایمنی پروژه چیست و چه کاربردی دارد؟ در کارگاهها عموماً به جهت رعایت مسائل HSE (ایمنی و بهداشت و محیط زیست)، هر فعالیت اجرایی از قبل با مسئول ایمنی کارگاه هماهنگ گردیده و …

بیشتر بخوانید »

فرم خام شناسایی ریسک و خطرات احتمالی HSE در کارگاه + دانلود

فرم خام شناسایی ریسک و خطرات احتمالی HSE

فرم خام شناسایی ریسک و خطرات احتمالی HSE همانطور که در معرفی فرم های قبلی گفته شد، قصد داریم فرم های مورد نیاز کارگاهی بیشتری را در قسمت HSE بهداشت، ایمنی و محیط زیست در دسترس کاربران محترم قرار دهیم. …

بیشتر بخوانید »

فرم خام گزارش هفتگی HSE مناسب برای کارشناسان ایمنی ، بهداشت و محیط زیست + دانلود

فرم خام گزارش هفتگی HSE

فرم خام گزارش هفتگی HSE به دلیل اهمیت مسائل HSE (ایمنی ، بهداشت و محیط زیست) در کارگاه ها و پروژه ها، تصمیم گرفتیم با افتتاح بخش جدیدی با همین نام کلیه مطالب مورد نیاز این رشته و تخصص را …

بیشتر بخوانید »