صورتجلسه قیمت جدید تحت اکسل Excel

۱۴,۷۵۰ تومان

توضیحات

صورتجلسه قیمت جدید تحت اکسل Excel

کارهای قیمت جدید یا آیتم های ستاره دار، کلمه هایی هست که پیمانکاران پروژه های عمرانی آشنایی کاملی با آنها دارند. معمولا در اجرای پروژه ها، کارهایی تحت عنوان دستور کار به پیمانکار ابلاغ می شود، که قیمت بهای واحد اجرای آن  ، به صورت ردیف در فهرست بها وجود ندارد و پیمانکار  و دفترفنی آن به منظور دریافت حق الزحمه  انجام آن، قبل از اجرای کار باید آنالیز بهای آن آیتم را بصورت کامل و مستند به کارفرما ارائه نموده و سپس در صورت تایید آن ، دستور کار را اجرا نماید. این بار فرم اکسلی (صورتجلسه قیمت جدید) که می تواند الگو مناسبی جهت تهیه و تنظیم آیتم های ستاره دار و قیمت جدید برای شما باشد. مانند همیشه باید یادآوری کنیم که قالب و فرم های خام کاربردی قرار داده شده در این وب سایت کاملاً اصیل و اجرایی بوده و قبلاً در هیچ گونه سایتی قرار نگرفته است.