بایگانی/آرشیو برچسب ها : فرم کارگاهی

فرم صورتمجلس (صورتجلسه کار انجام شده) کارگاهی تحت اکسل + دانلود

فرم صورتمجلس کار انجام شده

فرم صورتمجلس (صورتجلسه کار انجام شده) در ادامه سری فرم های صورتمجلس کارگاهی، قبلاً یک نمونه کامل از صورت مجلس یا صورتجلسه کار انجام خدمتتان ارائه نموده ایم. اما این بار فرم و قالب خام دیگری در قالب اکسل را …

بیشتر بخوانید »

فرم صورتجلسه تحویل موقت پروژه + دانلود

فرم صورتجلسه تحویل موقت

فرم صورتجلسه تحویل موقت پروژه چیست و مراحل تحویل موقت یک بصورت به چه صورت است؟ پس از پایان اجرای هر پروژه و هنگامی که موضوع پیمان آماده بهره برداری شد، پیمانکار به منظور تحویل کار و آزادسازی بخشی از …

بیشتر بخوانید »

فرم حواله انبار مناسب برای انبارهای مرکزی و کارگاهی پروژه ها + دانلود

فرم حواله انبار مناسب برای انبارهای مرکزی و کارگاهی پروژه ها + دانلود

فرم حواله انبار در معرفی فرم های کارگاهی مربوط به انبار در پروژه های عمرانی از اهمیت و نقش پر رنگ انبارداری گفته شد. پس اگر به سایر فرم های انبار نیاز و یا اطلاعاتی بیشتر نیاز دارید به شما …

بیشتر بخوانید »

فرم گزارش انبارگردانی مناسب برای پروژه ها، کارگاه ها و شرکت ها + دانلود

فرم گزارش انبارگردانی

فرم گزارش انبارگردانی | معرفی و کاربرد آن در معرفی محصولات قبلی سایت (فرم خام ثبت ورود کالا به انبار و فرم خام درخواست کالا یا تجهیزات) از اهمیت و نقش مهم انبار و مسئول انبار در پروژه ها و شرکت ها …

بیشتر بخوانید »

فرم درخواست کالا یا تجهیزات از انبار + دانلود

فرم درخواست کالا

فرم درخواست کالا یا تجهیزات از انبار ، فرمی کاربردی در انبارداری شرکت ها و پروژه ها حفط، نگهداری و ثبت و بررسی آمار دقیق از مصالح یا تجهیزات ورودی و خروجی در انبار پروژه ها از وظایف مهم و …

بیشتر بخوانید »

فرم رسید کالا به انبار مناسب برای مسئولین انبار پروژه + دانلود

فرم رسید کالا به انبار

فرم رسید کالا به انبار و کاربرد آن حفط، نگهداری و ثبت و بررسی آمار دقیق از مصالح یا تجهیزات ورودی و خروجی در انبار پروژه ها از وظایف مهم و خطیر مسئولین انبار پروژه هاست. به طوریکه با حتی …

بیشتر بخوانید »

فرم ثبت و بررسی حادثه و یا شبه حادثه HSE مناسب برای مسئول ایمنی

فرم ثبت و بررسی حادثه و یا شبه حادثه HSE

فرم ثبت و بررسی حادثه و یا شبه حادثه و کاربرد آن علیرغم کنترل و بررسی های ایمنی در وسائل و تجهیزات و همچنین نظارت بر اجرای ایمن کار، از طرف مسئولین HSE کارگاه ، حادثه  همیشه در کمین کارکنان …

بیشتر بخوانید »

فرم مجوز اجرای کار HSE مناسب برای مسئول ایمنی پروژه + دانلود

فرم مجوز اجرای کار HSE

فرم مجوز اجرای کار HSE مناسب برای مسئول ایمنی پروژه چیست و چه کاربردی دارد؟ در کارگاهها عموماً به جهت رعایت مسائل HSE (ایمنی و بهداشت و محیط زیست)، هر فعالیت اجرایی از قبل با مسئول ایمنی کارگاه هماهنگ گردیده و …

بیشتر بخوانید »