فرم های خام دفتر فنی پروژه های عمرانی

فرم لیست مصالح پروژه | دانلود فرم خام لیست مصالح مورد نیاز

فرم لیست مصالح پروژه

فرم لیست مصالح پروژه در هر مقطع از اجرای پروژه در کارگاه ، مدیر پروژه ، دفتر فنی و همچنین سایر عوامل مربوطه باید پیش بینی حجم و نوع مصالح مورد نیاز را برای یک و یا چند آیتم اجرایی …

بیشتر بخوانید »

فرم صورت وضعیت پیمانکار جزء در قالب اکسل مناسب برای دفتر فنی- دانلود

صورت وضعیت پیمانکار

رسیدگی به حجم کارکرد و برآورد مبلغ ریالی کار واقعی انجام شده توسط پیمانکاران جزء در یک پروژه به عهده دفتر فنی کارگاه و دفتر فنی مرکزی یک شرکت می باشد. تنظیم صورت وضعیت پیمانکار جزء همیشه یکی از پر …

بیشتر بخوانید »

گزارش هفتگی پروژه – دانلود کاملترین فرم گزارش هفتگی مناسب برای دفتر فنی

فرم گزارش هفتگی پروژه

دانلود نمونه فرم گزارش هفتگی پروژه گزارش هفتگی را در برخی پروژه ها، کارفرما و یا دستگاه نظارت به منظور آگاهی از روند فعالیت های انجام شده در طول هفته و اطلاع از پیشرفت کار طبق برنامه زمانبندی پروژه، مورد …

بیشتر بخوانید »

فرم گزارش ماهانه پروژه عمرانی مخصوص دفتر فنی و شرکتهای پیمانکاری

فرم گزارش ماهانه

تهیه گزارش های  روزانه، هفتگی، ماهانه و ارائه آن به دستگاه نظارت و کارفرما  از وظایف دفتر فنی پیمانکاران پروژه های دولتی و غیردولتی بوده که نقش بسزایی پس از اتمام پروژه و یا در مراحل بعدی کار دارد. نکته مهم در تهیه و تکمیل یک گزارش ماهانه شرح و ارائه تمامی اطلاعات مهم مربوطه به روند اجرایی پروژه (از قبیل مشخصات عمومی پروژه ،

بیشتر بخوانید »

فرم گزارش روزانه کارگاه ویژه دفترفنی و شرکت پیمانکاری | فرم اکسل گزارش روزانه کارگاه

فرم گزارش روزانه کارگاه

تهیه و تکمیل دقیق گزارش روزانه همیشه یکی از پردغدغه ترین وظایف دفترفنی پیمانکار درطول اجرای یک پروژه عمرانی بوده ، که ارائه دقیق آن می تواند کمک قابل توجهی در تهیه سایر گزارش های مربوطه (مانند گزارش ماهانه و انواع گزارش مدیریتی، بروز رسانی برنامه زمانبندی و...) داشته باشد.

بیشتر بخوانید »